รายละเอียดกิจกรรมชุมนุม ม.1


ลำดับ ชื่อชุมนุม รายละเอียด ครูผู้สอน สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน
1 Crossword Game เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครูสุนิษา บุดดีคำ 913 19 20
2 เซียนโอเกะ ร้องเพลงคาราโอเกะ ครูจุไรรัตน์ ศิริภูล 412 19 16
3 มวยไทยอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงมวยไทยประยุกต์ ครูปุณยวีร์ กร่ำกระโทก, ครูธีรเดช ประสิทธินาวา, ครูอภิสิทธิ์ อภิญ หน้าโดมอาคารพลศึกษา 50 42
4 IT DIY ประยุกต์ใช้งาน IT ครูโสมวรรณ พันธุ์สกุล 211 19 20
5 Board Game เกมกระดานเสริมทักษะวางแผนและแก้ปัญหา ครูปวริศ เรืองศรี 7201 19 21
6 Youth Counselor (YC M.1) เพื่อนที่ปรึกษา เพื่อนช่วยเพื่อน ครูอนัญญา ใจเฉื่อย 212 19 20
7 ห้องสมุดสุด Cool ส่งเสริมการอ่าน ครูสราลี ปะวันเนา ห้องสมุดโรงเรียน 19 23
8 Chill Chill Music ร้อง เล่น เต้น เพลง ครูทองบิน จรุงวงศ์เสถียร 223 19 18
9 Cover Dance M.1 ฝึกทักษะในการเต้นและการแสดงออก ครูณัฐพร แสนทวีสุข, ครูมะลิวัลย์ เนินกลาง 421 30 31
10 นักเดินทางชาวแต๊แว้ด สำหรับนักเดินทางที่ต้องการพัฒนาทีมสำรวจในโลกแห่งเกม (Genshin เกนชิน ) พัฒนาตัวละคร สำรวจแมพ เก็บอาร์ติแฟค ตีบอส ครูชญานิน ครึกกระโทก ศาลาไทย หลังหอพระ 19 18
11 สนุกคิดกับนักวิทย์น้อย การทดลองสนุกๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ครูพรทิพย์ สุพรรณโมก 437 19 19
12 Drawing Painting รวมพลคนชอบวาดภาพระบายสี Handmadeและ Digital ครูรพีภพ ใบเจริญ อาคาร5 ชั้น2 19 22
13 ท่องโลกหนังสือ ชุมนุมส่งเสริมการอ่านเกี่ยวกับรายวิชาสังคมศึกษาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมกี่ยวกับวัฒนธรรม สถานที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงของโลก ครูจิตรินทร์ ด้วงเงิน, ครูวีรภัทร ศรเพ็ชร์ 7301-Library social 35 36
14 The Voice ร้องเพลงทุกแนว ครูจินดาวรรณ พันธ์ศรีเลา 524 19 16
15 นักสำรวจตัวน้อย สำรวจสิ่งต่างๆบนโลกที่นักเรียนสนใจผ่านโลกออนไลน์ ครูชลาลัย แก้วศรีไตร 7309 19 17
16 Science in art เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านผลงานศิลปะ ครูฐิติพร ท้าวสาลี 7205 19 19
17 ท่องโลกนิยาย ส่งเสริมจินตนาการผ่านทางการอ่านนิยาย ที่น่าสนใจ ครูชนกนาถ ลาดจำปา สวนหินข้างอาคาร 3 19 19
18 Drama เพื่อความบันเทิงสนุกสนาน ครูจันทร์จิรา พรมมา 911 19 17
19 RoV e-learning เพื่อพัฒนาทักษะความอดทนอดกลั้นและเสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ครูวัณณุวรรธน์ ทรงอักษร 7310 19 18
20 Have More Time เพิ่มเวลาในจินตนาการที่ตนเองชื่นชอบ ครูวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา ห้องเรียนสีเขียว 19 19
21 Sports Club Fit & Firm เพื่อสุขภาพที่ดี ครูพินิจ ลีอุดม ห้องฟิตเนสกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา 19 19
22 ตั้งวงเล่น ปฏิบัติรวมวงดนตรีเบื้องต้น ครูนราศักดิ์ นราศรี 519 19 20
23 SMART COM ม.1 ชุมนุมพิเศษ เฉพาะ SMART COM ม.1/3 เท่านั้น ครูอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์ ยังไม่ทราบ 36 36