รายละเอียดกิจกรรมชุมนุม ม.3


ลำดับ ชื่อชุมนุม รายละเอียด ครูผู้สอน สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน
1 ฟุตบอล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมในโรงเรียน ครูสราวุธ พรหมมาศ สนามฟุตบอล 25 24
2 แม่หมอสะเด๊าะเคราะห์ การดูดวงสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของใครได้หลายๆคน และการดูดวงสามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยแถมใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ครูศุภณัฐ เดือนแจ่ม 1002 25 25
3 ศึกษาอาหารและลงมือทํา นักเรียนจะได้รู้จักอาหารของแต่ละพื้นที่ต่างๆของในประเทศและนอกประเทศ เครื่องปรุงและเครื่องเครื่องเทศส่วนผสมของอาหารนั้นๆและลงมือทำ ครูพัณณ์ชิตา สุขคุ้ม 536 25 25
4 Chess เฉยๆ เล่นหมากรุกโดยเล่นจากกระดานจริงๆหรือในออนไลน์ โดยจะมีการเพิ่มสกิลในการเล่นหมากรุกต่างๆ เช่น การเล่นแก้ไข Puzzle การเล่นเอาตัวรอด หรือเล่นเกมแบบเต็มๆ! ครูปัณณวัทน์ กณิกนันต์พงศ์ 7406 25 25
5 Cook กับ กุ๊ก(กู๋) สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารและเป็นแนวทางในการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารในแต่ละเชื้อชาติ วัฒนธรรม รวมถึงยังเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนทักษะด้านความอดทน มีสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดเมนูหรือการประกอบอาหาร อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่น ครูภาคภูมิ เปี่ยมพงศ์สานต์ 607 25 20
6 cooking papa ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำอาหารและเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การหารายได้ ครูเพ็ญพักตร์ บัวหอม 413 25 11
7 บาริสต้าตัวป่วน หลักการและเหตุผลของชุมนุมบาริสต้าตัวป่วนคือพวกเรามีแรงจูงใจที่จะฝึกวิธีการชงน้ำในรูปแบบต่างๆและเรียนรู้ถึงวิธีการจัดตั้งร้านค้าร้านหนึ่งขึ้นมาว่าจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ครูปนัดดา วงวัน 7201 25 25
8 Cover dance M.3 ฝึกฝนให้ชำนาญกับทักษะการเต้นที่นักเรียนชื่นชอบ ฝึกฝนกับความท้าทายใหม่ๆเสมอและมีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันและฝึกพัฒนาเป็นหมู่คณะ เป็นพื้นฐานแก่การเรียนและประกอบอาชีพในอนาคต ครูศรวิชัย พิเศษรัมย์ 526 25 18
9 ท่องเที่ยวรอบโลก ศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่ต้องการไป ในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม ครูจารุวรรณ โนนสุข 422 25 15
10 ชุมนุมคอสเพลย์ ชุมนุมนี้จัดตั้งเพื่อให้นักเรียนที่สนใจในการ์ตูน​ ​เกมส์​ ฯลฯ ได้เข้ามาแต่งตัวเป็นตัวละครที่ชอบ หรือจะเป็นการฝึกแต่งหน้าคอสเพลย์ และการคอสเพลย์นั้นยังสามารถสร้างงานอดิเรกให้เป็นรายได้เสริมได้ด้วย ซึ่งภายในชุมนุมนั้นก็อาจจะมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และงานประกวดอีกด้วย ครูธนาภรณ์ โคตรนารา 517 25 17
11 Karaoke เสริมสร้างความรู้ด้านดนตรีและศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้กล้าที่จะแสดงออก ครูฐิตาภา แดงน้อย ห้องเรียนสีเขียว 25 24
12 Nirvana เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชุมนุม ตามที่แจ้งให้ทราบว่าการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนและกิจกรรมยามว่างมีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพในการเรัยนรู้ของนักเรียนจากการพักผ่อน ด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดตั้งชุมนุมเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสมดุลและสร้างความผ่อนคลายเพื่อการเรียนรู้ ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อทราบ ครูวารุณี แสงดา 921 25 24
13 สัมมาคาราโอเกะ ใช้เพื่อสร้างกิจกรรมสันทนาการและความผ่อนคลายของนักเรียน ครูศรายุทธ ทะชัยวงศ์ 522 25 24
14 My Playlist เพลงเป็นสื่อปรุงแต่งอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด บทเพลงที่มีคุณค่าย่อมสามารถช่วยปรุงแต่งนิสัยของมนุษย์ และพามนุษย์ให้ดำเนินไปตามครรลองที่ถูกต้อง อีกทั้งเพลงอาจเกิดจากประสบการณ์ทั้งชีวิตของบุคคลหนึ่ง เกิดจากอีกด้านของชีวิตของบุคคลนั้นที่ไม่เคยเผยให้ใครเห็น ผู้จัดตั้งจึงต้องการใช้เพลงเป็นสื่อกลางเพื่อเข้าถึงจิตใจของบุคคลในสังคม ครูวรางคณา คำภิรม 7303 25 22
15 Doo Cooking(animation ) ดูอนิเมะหรือการ์ตูน เกี่ยวกับการทำอาหาร เมนูอาหารในการ์ตูนหรืออนิเมะที่สนใจเพื่อความผ่อนคลาย ให้สมาชิกในชุมนุมเสนออนิเมะการ์ตูนเกี่ยวกับอาหารที่น่าสนใจเพื่อนำมาชมในแต่ละสัปดาห์ ครูกนกวรรณ สุดเหลือ 427 25 25
16 Basketball club ryw เพื่อให้ได้รับการผ่อนคลายและสนุกสนานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลและได้รับการเรียนรู้เทคนิค กฎกติกา และความรู้เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ครูพิษณุ นพมณี โรงยิม 25 24
17 relax and handmade zone หลักการคือ เกิดประโยชน์ ทักษะ นำผลงานไปสร้างรายให้แก่ตนเอง เหตุผลคือ ต้องการให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกสมาธิ สร้างรายได้ และได้ผ่อนคลายในชุมนุมนี้ ครูธัญญาลักษณ์ สีเหลือง 7307 25 25
18 โครงงานคณิตคิดสร้างสรรค์ โครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ครูนวลทิพย์ นวพันธุ์ 533 25 25
19 Ghost watcher ให้นักเรียนได้เพลิดเพลินกับการรับชมเรื่องผีและฟังเรื่องผี ครูสุรธัส เทียบเทียม 7410 25 23
20 Netflix and Chill เนื่องจากได้พบว่านักเรียนมีความเครียดสะสมจากการเรียนจึงอยากให้ผ่อนคลายเเละสามารถเรียนรู้จากสิ่งอื่นที่มากกว่าการเรียนปกติ ทำให้มีความผ่อนคลายเเละสามารถเรียนรู้ได้ ครูสุวดี ปานเงิน ห้องลูกเสือ 25 25
21 108อาชีพพารวย - ครูศิวพร สีหาแสน 607 25 4
22 สนุกคิดด้วยวิทยาศาสตร์ - ครูนุชากร คำประดิษฐ์ 334 20 5
23 ปลอดอบายมุข รณรงค์ให้คนหันมาทำความดี ห่างไกลจากอบายมุข ครูมลฤดี ประภาสี 915 20 2
24 เพื่อนที่ปรึกษา YC วิถีใหม่ - ครูเอกวิทย์ รัตนบุตานนท์ 212 20 2
25 English Program ครูมงคลวัฒน์ ดี โนเบรกา - 20 16
26 Smart Com M.3 ชุมนุมพิเศษ ครูกฤษนนท์ วงศ์บุปผา 222 34 34
27 ซิมโฟนีออร์เคสตร้า ชุมนุมพิเศษ ครูกัมพล เกื้อนพกุล - 15 15