รายละเอียดกิจกรรมชุมนุม ม.4


ลำดับ ชื่อชุมนุม รายละเอียด ครูผู้สอน สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน
1 Art Therapy ศิลปะบำบัด เพื่อให้นักเรียนได้เยียวยาจิตใจจากเรื่องเครียดต่างๆ ทั้งจากการเรียน และเรื่องส่วนตัว โดยการนำเทคนิคทางศิลปะต่างๆมาให้ได้ทำกิจกรรมกันในทุกๆการเข้าชุมนุม ครูเพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์ 7409 20 21
2 แฟชั่น เนื่องจากดิฉันมีความสนใจในด้านแฟชั่น จึงต้องการที่จะเผยแพร่ความสนใจที่ฉันชอบ และต้องที่จะแลกเปลี่ยนความสนใจและความรู้ จึงตัดสินใจที่จะก่อตั้งชุมนุมนี้ขึ้นมา ครูปุณณภา  ศศิภาวรเมธ, ครูชาลิสา แก้วประดับ ห้อง 912 20 19
3 ใจรัก นักเตะ การเล่นกีฬาเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพรวมถึง ทำให้คล่องแคล่ว ทรงตัวดี ลดการลื่นล้มบาดเจ็บ ป้องกันโรค เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนมีการติดโซเชียลทำให้ขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง ดังนั้น จึงจัดตั้งชุมนุม ใจรัก นักเตะนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านกีฬาและสร้างมิตรไมตรีที่ดีกับเพื่อน ครูทัศนีย์ พรหมอารักษ์ สนามบอล 20 24
4 Board game Board jai สำหรับนักเรียนที่ชอบและสนใจในบอร์ดเกมได้มาเล่นบอร์ดเกมอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนและได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆและเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน ครูพรประภา อัศวเสถียร 535 20 24
5 Cover dance m4 เพื่อพัฒนาทักษะการเต้นของนักเรียนในชุมนุม และฝึกความกล้าแสดงออก ครูกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ หน้าแสตน 20 20
6 เปตอง จองแชมป์ พวกเราต้องการให้นักเรียนได้ออกกำลังกายมากขึ้นพร้อมทั้งฝึกการทำงานเป็นทีม เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้กีฬาเปตองเป็นที่รู้จักมากขึ้น ครูประยงรัต หมื่นชนะ สนามเปตอง 20 24
7 Music Audio Movie การดูภาพยนตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ฯลฯ ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ภาษา ลักษณะวัฒนธรรมวิถีชีวิต รวมถึงประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ผ่านการรับชมภาพยนตร์ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สุขภาพดีขึ้นเนื่องจากการดูภาพยนตร์ ช่วยลดความตึงเครียด รู้สึกผ่อนคลาย และได้รับความรู้กลับมาคือความคิดสร้างสรรค์ ความบันเทิง ความสนุกสนาน ครูชนากานต์ จิตอารี ห้อง 533 20 27
8 เกษตรออนไลน์ ชุมนุมนี้จัดตั้งเพื่อให้สมาชิกในชุมนุมได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกับคนที่มีความสนใจคล้ายกัน และภายในชุมนุมยังมีการจัดกิจกรรมเป็นการเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเกมนี้เป็นการเล่นเกมแนว Simulation ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นเจ้าของฟาร์ม ทำการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อสร้างผลผลิตแล้วนำไปขาย สามารถนำเงินมาขยายฟาร์มและกิจการให้ใหญ่โต เป็นเกมที่ฝึกให้ผู้เล่นรู้จักใช้ความคิดในการบริหารธุรกิจของตน เริ่มตั้งแต่การลงทุน การใช้จ่ายเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและมั่นคง ครูขจิตลักษณ์ วงศ์คงดี 7207 20 17
9 Magick and Mutelu Gen 2 ชุมนุมมานิกแอนด์มูเตบูเจน 2 ได้รับการต่อยอดมาจากชุมนุมมายิกแอนด์มูเตลูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยพวกเราเล็งเห็นที่ความสําคัญของความเชื่อและศาสนากับจิตใจของนักเรียน เราจึงจัดตั้งชุมนุมนี้เพื่อรักษาความเชื่อและศาสนาให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย และสามารถต่อยอดพัฒนาต่อได้ ครูมณีวรรณ ล้นล้ำ ห้องสมุดภาษาไทย (428) 20 17
10 พักจากการเรียน มาเซียนโรบล็อก การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และ ความสนุกสนาน ครูดารณี แสงอ่อน 911 20 22
11 Isho Cosplay การคอสเพลย์เปนคือการสวมบทบาทถึงตัวละครนั้นๆ เป็นการโชว์ถึงฝีมือการแต่งหน้าและการแต่งกายที่คล้ายคลึงกับตัวละคร มีการแสดงสวมบทบาทเหมือนตัวละครนั้นๆจริง ทางเรามีความเห็นว่าการคอสเพลย์มีความสำคัญด้านการแสดงและการแต่งกาย เราจึงอยากจัดตั้งชุมนุมมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในการแสดงและการสวมบทบาทจากตัวละครที่ชอบ ครูธิดารัตน์ รัตนศักดิ์ดำรง 7403 20 21
12 ตีแบตแสนสนุกกุ๊กๆมาดุ๊กกุ๊ก เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ครูอมรรัตน์ เหลาหอม โรงยิม 20 27
13 RoV 5v5 Arena of Valor เป็นเกมวางแผนกลยุทธ์ 5v5 โดยเป้าหมายคือการทำลายป้อมปราการอีกฝ่ายให้สำเร็จ โดยมีบัพเสริมเพื่อช่วยในการจบเกมเร็วขึ้น RoV ไม่ใช้แค่เกมเท่านั้น แต่มีการแข่งขันและมีลีคอีสปอร์ตมืออาชีพ มีเงินเดือนที่มั่นคง และยังมีการจัดแข่งขันตลอดทั้งปี ทั้งลีกเล็กและลีกใหญ่อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองทางเราเลยจัดชุมนุมนี้ขึ้นมา ครูรัฐภูมิ เครือวัง โรงอาหาร 20 14
14 OGS อยากเล่นหมากล้อม พัฒนาฝีมือด้านหมากล้อม สร้างทีมหมากล้อมไปแข่ง ทำให้ทีมรยวเก่งขึ้น สร้างมิตรภาพ ทำให้มีสมาธิ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยฝึกฝนด้านไอคิว ความจำ สมาธิ และการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เร่งด่วนและคับขันได้ ครูจารุภา อุทัยธรรม 221 20 20
15 AI สร้างสรรค์ - ครูเสาวลักษณ์ โรมา ห้อง 212 19 17
16 มุมกล้อง (ถ่ายภาพแนวสร้างสรรค์) - ครูกุลธิดา สุวัชระกุลธร ห้อง 313 19 20
17 กิจกรรมนันทนาการ(พักสมอง) - ครูมัสยา ลืนภูเขียว ห้อง 222 19 15
18 Healthy food อาหารเพื่อสุขภาพ - ครูชุติมา ยาวีระ ห้อง 336 19 11
19 ภาษาและวัฒนธรรมจีน - ครูจันทา จำปีกลาง ห้อง 933 19 19
20 MATH ART "คิดวาดฝัน" - ครูนิสา ยั่งยืน ห้อง 547 19 10
21 โปรยทานโปรยกัน - ครูเนตรภิรมย์ คงอิ่ม ห้อง 934 19 15
22 First love photo - ครูบูรณิมา ชิดเชื้อ ห้อง 534 19 15
23 FunFlix - ครูมยุรี อาจทวีกุล 1002 19 14
24 กระดาษพาเพลิน - ครูรัตนาภรณ์ เปยะกัง ห้อง 413 19 15
25 งานอนามัย - ครูเนติมา เที่ยงตรง , ครูศักด์พล ผ่องอักษร ห้องพยาบาล 19 29
26 เพื่อนที่ปรึกษา YC - ครูดารารัตน์ สีบัว , ครูทิพมาส วงศ์พุฒ ห้อง 214 25 26
27 สุขใจกับกีฬา - ครูแสงเดือน โอทาน สนามฝั่งข้างเรือน 100 ปี 19 20
28 ทาสรักแมวเหมียว - ครูอัญรินทร์ สันตติวงศ์ไชย 604 19 14
29 ซอฟท์บอล (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ชุมนุมพิเศษ ครูศราวุธ ชินสุภางค์ภิเมช สนามกีฬาซอฟท์บอล / ห้อง 810 14 22
30 A-Math&Sudoku ชุมนุมพิเศษ ครูสุภัทรา พานิชนาวา ห้อง 543 19 23
31 พี่เลี้ยงลูกเสือ (Scout Leader) ชุมนุมพิเศษ ว่าที่ ร.ต.ดิศกุล กีรติกิตติกัลยา สวนพุทธศาสตร์ 22 22
32 พี่เลี้ยงลูกเสือ (Scout Leader) ชุมนุมพิเศษ ครูวินิจ สุขจั่นผล สวนพุทธศาสตร์ 21 21
33 บอร์ดเกมห้องเรียนพิเศษscipro ชุมนุมพิเศษ ครูกัลยวรรธน์ สัตย์อุดม , ครูพรรณภัสสร พิพัฒน์วัชรา ห้อง 431 25 28
34 นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ชุมนุมพิเศษ ครูวารีรัตน์ เหลาจันทร์แดง , ครูอรยา นันตา ห้องเรียนนิติศาสตร์ฯ 30 30