รายละเอียดกิจกรรมชุมนุม ม.5


ลำดับ ชื่อชุมนุม รายละเอียด ครูผู้สอน สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน
1 Drawing For Fun เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจและชื่นชอบในการวาดภาพไม่ว่าจะเป็นบนสื่อดิจิทัล กระดาษ หรือสื่ออื่นๆ ได้มาร่วมกันแบ่งปันเทคนิคการวาดเพื่อนำไปพัฒนาผลงานของตนให้ดียิ่งขึ้น และได้มีโอกาสทำความรู้จักนักเรียนคนอื่นๆที่มีความสนใจในด้านนี้เช่นเดียวกันกับตน นอกจากนี้ทางชุมนุมจะช่วยสนับสนุนผลงานของสมาชิกในชุมนุมด้วยการแชร์โพสต์หรือเผยแพร่ผลงานวาดของสมาชิกในชุมนุมที่ต้องการนำเสนอผลงานของตนผ่านInstagramของทางชุมนุม โดยแต่ละผลงานจะต้องได้รับการอนุญาตจากนักเรียนผู้เป็นเจ้าของผลงาน พร้อมกับให้เครดิตแก่นักเรียน ครูอดิศา บุบผาชาติ ห้อง 423 18 18
2 สื่อวิทยุเพื่อสุขภาพ สื่อวิทยุเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยไม่จำกัดความรู้และลักษณะทางกายภาพของแต่ละคน เป็นสื่อที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถเป็นที่พักจิตหย่อนใจ จึงได้สร้างชุมนุมนี้ขึ้นมา ครูชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์ 326 18 22
3 เช็คชื่อ เกมกระดานแล้วกลับบ้านกันดีกว่า! เกมกระดานนอกจากจะเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง ความคิด และสติปัญญา ทางผู้จัดตั้งจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์และความบันเทิงที่สามารถได้รับระหว่างการเล่นเกมกระดาน และนอกจากที่จะฝึกสมองและได้ความบันเทิง ยังได้มิตรภาพระหว่างสมาชิกในชุมนุมและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้จัดตั้งชุมนุมเน้นในเรื่องของความบันเทิงเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกได้ผ่อนคลายจากการที่เรียนอย่างหนักมาตลอดทั้งวัน ครูรชต หวานระรื่น 913 17 30
4 กำไลเชือกเทียนคล้องใจ กำไลทำจากเชือกเทียนมีลูกปัดหินประดับ เสริมสร้างสมาธิและเพิ่มจินตนาการ ครูจุฑามาศ คชอาจ โรงอาหาร 17 9
5 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC วิถีใหม่ ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้วัยรุ่นไทยได้รับการครอบงำจากสื่อวัฒนธรรมจากต่างชาติ ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่วัยรุ่นต้องเผชิญ บางปัญหาที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ วัยรุ่นจึงหลงไปในทางที่ผิด วัยรุ่นต้องการคนคอยรับฟังในยามท้อแท้และสิ้นหวัง คนคนนั้นที่คอยจูงมือเขาออกจากทางที่มืดสลัว เราเรียกว่า "เพื่อนที่ปรึกษา YC" ครูวิไลวรรณ์ อนันต๊ะ 216 25 15
6 The combination of Art (Food&Art) ศิลปะนั้นสามารถแปลได้เป็นหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น พวก ของเล่น สิ่งประดิษฐ์จากวัตถุรีไซเคิล หรือแม้แต่การจัดอาหารก็เป็นส่วนนึงของศิลปะเพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ่งนั้นๆ การสุ่มวัตถุดิบของอาหารมาเรียบเรียงให้เป็นเมนูใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ จะทำให้ผู้เข้า ร่วมชุมนุมนั้นได้งัดจินตนาการของตัวเองออกมาได้อย่าง สร้างสรรค์และสนุกสนานไปกับชุมนุมของเรา ครูธนภัทร พรรณราช 7203 18 17
7 มาดูหนังห้องพี่ไหม เนื่องจากในปัจจุบันสื่อภาพยนตร์ได้รับความนิยมและสามารถเข้าถึงผู้คนทั่วไปได้ โดยภาพยนตร์มอบความผ่อนคลาย มอบความรู้และเทคนิคในการทำภาพยนตร์ เช่น มุมกล้อง การตัดต่อ Color Grading Storytelling ครูณฐพร มั่นคง 231 18 21
8 PLS.BG เพื่อต้องการลดภาวะเครียดในหมู่นักเรียนจึงจัดตั้งชุมนุมนี้เพื่อให้นักเรียนได้ลดความเครียดลงโดยมีบอร์ดเกมเป็นตัวช่วย เนื่องจากบอร์ดเกมเป็นเกมที่ไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์ถือเป็นการลดการเล่นโทรศัพท์ และบอร์ดเกมทำให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะอื่นๆ ควบคู่ไปได้ด้วย ครูนัฐฏ์ธปภา หมายพาณิชย์ 517 17 22
9 Crossword Masterclass by จารย์แม็กซ์ ครอสเวิร์ดเกมคือเกมกระดานที่สามารถฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้ โดยผู้เล่นจะต้องนำคำศัพท์มาต่อกันเพื่อสะสมคะแนน เป็นการฝึกทักษะการคิดและการวางแผน การเล่นครอสเวิร์ดเกมจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และยังอาศัยหลักการคิด การวางแผนอีกด้วย ครูอลิษา งดงาม ลานอักษร 18 15
10 Watch and learn ภาษาอังกฤษเป็นเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากในการเข้าใจและเรียนรู้ในเรื่องของไวยากรณ์ต่างๆ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา แล้วเป็นภาษาที่สำคัญมากในยุคนี้ เราจึกอยสกทำให้การเรียนเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โดนการนำภาพยนตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ มาเปิดให้รับชมเพื่อให้ได้ความรู้ไปพร้อมกับความสนุกและให้น่าสนใจมากขึ้นด้วย และมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆหลังรับชมเสร็จเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ละไก้ความรู้ใหม่ๆในภาษาอังกฤษ และทำให้วิชานี้น่าสนใจมากขั้น ครูนฤมล เครื่องพาที 7311 17 24
11 Cool girls need some hair clips เหตุผลที่จึดตั้งชุมนุมเพราะต้องการฝึกทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ นำผลงานไปใช่ได้และสามารถต่อยอดในอนาคต และสามารถผ่อนคลายได้อีกด้วย ครูภารณี บุญกะยะ 223 17 19
12 ร้อยกำไล จัดตั้งชุมนุมขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะเด็กนักเรียนและเพื่อตอบสนองสิ่งที่นักเรียนสนใจนอกเหนือจากวิชาสามัญ นักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุมก็จะได้รับทักษะที่ได้ศึกษาไปนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ครูยุวดี บำรุงชล 335 17 17
13 Badminton​ และ นันทนาการ เป็นการตีแบดมินตันเพื่อออกกําลังกาย ครูเอกลักษณ์ นรินทร สนามแบดมินตันโรงเรียนระยองวิทยาคม 18 20
14 Sleep is life ในปัจจุบันคนมีปัญหาเรื่องการนอนหลับไม่เพียงพอเป็นส่วนมาก เราจึงจัดตั้งชุมนุมนี้เพื่อแนะนำและให้เห็นถึงประโยชน์ของการนอนมากขึ้น และได้มีเวลาพักผ่อนจากการเรียนอีกด้วย ครูขวัญใจ สุวรรณ , ครูมลิสา ชูยงค์ 436 25 31
15 Pastry Chef เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษด้านการทำอาหารและเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครูวราศิณี รักษากิจ 7310 18 14
16 สาระพัดลูกปัด กุ๊กกิ๊ก ในปัจจุบันผลงานจากลูกปัดได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งพวงกุญแจ,กำไลข้อมือ,สร้อย และแหวน เพื่อความสวยงามและเป็นของขวัญ การร้อยลูกปัดจึงเป็นกิจกรรมที่นอกจากได้ความเพลิดเพลินและความคิดสร้างสรรค์ ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถนำผลงานไปต่อยอดสร้างรายได้ระหว่างเรียน ครูศิริพร ฉัตรอินทร์ ห้องสมุด 17 19
17 ถักเชือกเทียนแบบตัวแม่ เพื่อส่งเสริมและสร้างความคิดสร้างสรรค์ ครูนัฏฐภรณ์ แก่นสาร 415 17 11
18 Musa Music สาเหตุที่สนใจอยากตั้งชุมนุมนี้ เนื่องด้วยทางผู้จัดตั้งชุมนุมอยากให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่สนใจ กับ สมาชิกที่สนใจในสิ่งเดียวกัน ผู้จัดทำเลือกที่จะจัดทำเพราะอยากให้ผู้เข้าร่วมได้รับความผ่อนคลายและเพลิดเพลินจากเสียงเพลงในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ครูสมนาถ ยอดมณี 1003 17 20
19 Magic Papercraft การผ่อนคลายความเครียด ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากกิจกรรมในแต่ละวัน อาจสร้างความเครียดให้กับผู้คน ส่งผลต่อความรู้สึกอารมณ์ กิจกรรมพับกระดาษถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ รวมทั้งได้ฝึกสมาธิ และการจิตนาการด้วย จึงจัดตั้งชุมนุม Magic Papercraft ขึ้นมา เพื่อให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ รวมถึงได้ความสนุกเพลิดเพลิน เป็นงานอดิเรกที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ครูเพ็ญจันทร์ ศรีสุภา ห้อง 546 18 17
20 คนรัก Gundam อยากให้คนที่สนใจGundamมาแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับGundamและการประกอบGundam ครูตระกูล เกียรติกิตติพงษ์ 331 17 14
21 This is Floksong ตะแหน่ว ตะแหน่ว จัดตั้งชุมนุม folksong สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านดนตรี หรือ ชอบการร้องเพลง ครูกิตติศักดิ์ อินทะจร 532 18 20
22 Handmade by me เนื่องจากในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับศิลปะงานฝีมือ ทางชุมนุมอยากจะส่งเสริมกิจกรรมทางด้านงานแฮนเมด จึงได้จัดชุมนุมนี้ขึ้นมา ครูอมรรัตน์ โคมทอง ห้อง606 17 18
23 อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน - ครูชาญธวัช ศรัทธาผล สนามในร่มและกลางแจ้ง 17 14
24 เปิดโลกกว้าง2024 - ครูพิชญาภา สมบูรณ์ 608 17 12
25 Luv is true seoul - ครูฐิติพร พูลเพิ่ม 935 17 17
26 JAPAN (Anou~hai) - ครูสุริยะ มาปัญญา 7402 17 19
27 A-Level เคมี - ครูรุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ 333 17 6
28 งานถัก - ครูฤทัย ชูประเสิรฐ 225 17 6
29 สภานักเรียน ชุมนุมพิเศษ ครูโชติกา ครอสส์ และครูไพฑูรย์ สิงห์ตา ห้องสภานักเรียน 29 29
30 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชุมนุมพิเศษ ครูวิมล สาดี และครูอภิวุฒิ อภิไชย์ 431 25 22
31 นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ชุมนุมพิเศษ ครูสุธาสินี นัทธีประทุม และครูศิริลักษณ์ รักกุศล 7302 25 25
32 ศิลป์จีน ม.5ทับ13 ชุมนุมพิเศษ ครูอรอนงค์ สกุลกล้า และครูวรรธนะ คัทจันทร์ ห้องไฮเทค 31 31
33 Scout Leader ม.5 ชุมนุมพิเศษ ครูพรรษกร ศรีสมเกียรติ สวนพุทธศาสตร์ 24 24
34 A-Math & Sudoku ชุมนุมพิเศษ ครูสุภัทรา พานิชนาวา 543 6 7
35 ซอฟท์บอล ชุมนุมพิเศษ ครูศราวุธ ชินสุภางค์ภิเมช 810 15 19
36 สารวัตรนักเรียน ชุมนุมพิเศษ ครูวีระพล ศรีโนนม่วง 334 36 36