รายละเอียดกิจกรรมชุมนุม ม.6


ลำดับ ชื่อชุมนุม รายละเอียด ครูผู้สอน สถานที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่ลงทะเบียน
1 English for Fashion เพื่อต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านทางแฟชั่น ครูคุณากร ภูวนารถ 1002 16 15
2 Dress to impress เสริมสร้างความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ ครูกิติยา บำรุงวงศ์ 226 16 9
3 ดูการ์ตูนเสริมสร้างทักษะ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ โดยการฝึกทักษะการจับใจความ การคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ตัวละครในการ์ตูน และ สามารถนำสิ่งที่ได้จากการ์ตูนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูกวินนา คูณเลสา 936 16 17
4 วันวานยังหวานอยู่ นำการละเล่นไทยเก่าๆกลับมาเล่นและเผยแพร่ และให้ทุกๆคนได้มีวิธีผ่อนคลายที่นอกเหนือจากการเล่นโทรศัพท์ ครูนภสร รักษาสัตย์ 921 16 21
5 Boardgames เนื่องจากการเรียนรู้ในปัจจุบัน มีการใช้บอร์ดเกม หรือ เกมกระดาน เพื่อการเรียนรู้มากขึ้น โดยมีทั้งการปรับใช้แนวเกมแบบ Party Games, Family Games หรือ เเม้กระทั่ง Strategy Games มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ครูณิชากร นพเสริฐ 224 16 15
6 Coloring Therapy นักเรียนหลายๆคนอาจจะประสบปัญหากับการเรียนที่หนักหน่วง มีความเครียดสะสม อารมณ์ไม่อยู่นิ่ง ไม่มีสมาธิ การระบายสีเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่ง ทำให้เราคลายเครียดจากการเรียน และยังทำให้สงบนิ่ง มีสมาธิมากยิ่งขึ้น ครูวิภาดา ชำนาญ ห้องเรียน 544 16 19
7 Motivation For Exercise เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันปล่อยปะละเลยสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง เราจึงจัดตั้งชุมนุมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยใช้ศาสตร์ของการออกกำลังกาย ครูธวัช สร้อยโพธิ์พันธุ์ ฟิตเนสโรงเรียน 16 19
8 Bba Bas ชุมนุม Bba/bas จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้ความรู้ในเรื่อง คณะบริหารแต่ละสาขา และรวมถึงการได้รวมตัวแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการเรียนและการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ครูศศิรฎา แก้วแดง ห้อง 605 16 11
9 Learn languages through video clips พัฒนาทักษะภาษาและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆผ่านวิดีโอคลิปที่น่าสนใจ ครูศรทิพย์ เกียรติไกรวัลศิริ 924 17 16
10 Chinatown ปัจจุบันภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่สำคัญ และมีผลต่อคนไทยอย่างมาก เนื่องจากมีชาวจีนมา ท่องเที่ยว และทำงานในไทยเป็นจำนวนมาก พวกเราที่กำลังศึกษาอยู่แผนการเรียนภาษาจีน ก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ และเปิดชุมนุมนี้ขึ้นเพื่อเป็นประโชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในด้านภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน ครูพิชชาอร อารีมิตร 933 17 19
11 ปลัดคราฟแฟ เพื่อเสริมสร้างสมาธิ ฝึกความใจเย็นและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ครูวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์ ห้อง 916 17 14
12 หนังสือเล่มโปรด เนื่องจากการอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย เราเลยจัดตั้งชุมนุมนี้เพื่อทำให้คนในชุมนุมนี้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการอ่านหนังสือ โดยหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่สมาชิกในชุมนุม และคาดว่าผลที่จะได้รับคือสมาชิกในชุมนุมจะอ่านหนังสือในชีวิตประจำวันมากขึ้น และนำไปต่อยอดในด้านต่างๆ ครูรณชัย ศรีสงคราม ห้องประชุมในห้องสมุดชั้น1 15 20
13 อร่อยแซ่บ by ครัวครูจุ๋ม ชุมนุมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมนักเรียนที่ควนชื่นชอบหรือมีความสนใจในการทำอาหาร และยังทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากชุมนุมไปต่อยอดและประกอบอาชีพในอนาคต ครูดวงฤทัย ใจดี 914 17 21
14 วันว่างสร้างตำนาน 2.0 final destination เป็นชุมนุมที่สนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมตามความถนัดของตนเอง ครูกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์ 911 17 17
15 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC วิถีใหม่ ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้วัยรุ่นไทยได้รับ การครอบงำจากสื่อ วัฒนธรรมจากต่างชาติ ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่วัยรุ่นต้องเผชิญ บางปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง วัยรุ่นจึงหลงไปในทางที่ผิด สาเหตุก็มาจากการตัดสินใจหุนหันพลันแล่น และไม่มีที่ปรึกษาที่จะคอยแนะนำช่วยเหลือ วัยรุ่นจึงต้องการใครก็ได้ที่คอยรับฟัง ดูแล คอยเป็นกำลังใจให้ในยามที่ท้อแท้และสิ้นหวัง และคนคนนั้นเองเป็นคนที่คอยจูงมือเขาออกจากทางที่มืดสลัว หรือบุคคลที่เราเรียกว่า “เพื่อนที่ปรึกษา YC” ครูปรียานุช ทับทิมเมือง 216 17 13
16 The dream is coming true The dream is coming true หมายถึง ความฝันที่(กำลังจะ)เป็นจริง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งชุมชุม The dream is coming true ขึ้น เพื่อแชร์ความรู้ด้านวิชาการ ทบทวนความรู้ และใช้เวลาทำพอร์ตผลงาน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในฝัน ครูกชพรรณ อ่อนระทวย 7406 17 15
17 Card on board game เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดและทักษะการวางแผนให้สำเร็จตรงตามเป้าหมายที่กำหนดของบอร์ดเกม ครูยุพิน แบนไทย 424 17 20
18 โลกของเครื่องหอม ในปัจจุบันเครื่องหอมเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ความต้องการที่เพิ่มขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความผ่อนคลาย และสร้างบรรยากาศ การเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทาง รวมถึงความนิยมของผลิตภัณฑ์เครื่องหอมแบบออร์แกนิกและธรรมชาติ ทางผู้จัดตั้งจึงได้ทำการจัดทำชุมนุม "โลกของเครื่องหอม" ขึ้นมา เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหอมชนิดต่างๆ ที่สามารถทำได้ง่าย ใช้อุปกรณืไม่เยอะ และให้ทุกคนที่สนใจในเครื่องหอมได้ลองทำเครื่องหอมขึ้นมา ซึ่งอาจสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูศิรินาฏ งามมาก 311 17 12
19 TPAT 10 ความถนัดด้านดนตรี เนื่องจากมีคนที่มีความสารถด้านดนตรีในม.6หลายคนต้องการแสดงออกบนเวทีแต่ไม่มีโอกาส เราเลยจัดตั้งชุมนุมนี้เพื่อทำให้คนในชุมนุมนี้สามารถแสดงออกบนเวทีได้ ครูปาลีรัฐ เรืองศรี ห้อง547 17 17
20 เยาวชนทีมชาติบาสเกตบอลระยองวิทยาคมสุดโหด เพื่อออกกำลังกายและนำเวลาว่างมาทำประโยชน์เพื่อต่อต้านยาเสพติด ครูพงศ์พัฒน์ พวงมาลี สนามบาสเกตบอล 17 18
21 หนอนหนังสือ การอ่าน คือ ทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะการอ่านทำให้เกิดปัญญา ความคิดที่ทำให้เกิดความ คิดสร้างสรรค์ ให้พัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูจีราวดี เกียรติกิตติพงษ์ 537 17 19
22 สวัสดีค่ะ คุณอยู่กับซีวิว และนี่คือใกล้บ้านค่ะ ได้แรงบันดาลใจจากรายการต่างๆจาก Youtube ช่อง Farose ในการท่องเที่ยวรวมทั้งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของหลายมุมจากประเทศทั่วโลก ครูวิทวัส วังเป็ง 7206 17 19
23 เล่นกับเพื่อน บอร์ดเกม คือ เกมเสริมสร้างทักษะ ซึ่งการเล่นบอร์ดเกมมีประโยชน์ ในการช่วยเสริมสร้างความคิด การวางแผน และช่วยในการกล้าแสดงออก จึงเป็นเหตุผลให้เกิดการจัดตั้งชุมนุมนี้ขึ้นมา ครูจิราพร ทวนไกรพล 932 17 13
24 gubkaow เนื่องด้วยอีกไม่กี่เดือนเราจะต้องเข้ามหาลัยกันแล้ว ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และจะได้นำความรู้มาแบ่งปันกันภายในชุมนุม และส่งเสริมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ โดยการกินของที่มีประโยชน์เพื่อให้ได้อ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูอำภาพันธ์ ประสีระเก โต๊ะไม้หินอ่อน ข้างตึก 9 17 18
25 ศาสตร์มืดแห่งเสียงดนตรี รวบรวมคนที่มีความสนใจและชื่นชอบในเสียงดนตรีมาทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง, เล่นเครื่องดนตรีต่างๆ และอื่นๆ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้คนโดยมีเสียงดนตรีเป็นสื่อกลาง ครูศุภวิชญ์ บุญรักษา 7206 17 23
26 Do Movie Ja Crazy !!! ในปัจจุบันนี้ภาพยนตร์และสื่อต่างๆเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความบันเทิงแก่ผู้รับชม ทางเราจึงจัดตั้งชุมนุมนี้ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการสร้างภาพยนตร์และสื่อต่างๆเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากชุมนุมนี้ไปต่อยอดในอนาคต ครูวิชุดา จันทร์พราหมณ์ 235 17 16
27 ลองดี x ระยองวิทย์ เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นช่วงวัยที่เต็มไปด้วยพลังงานและกำลังจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองและเริ่มต้นในการฝึกการมีจิตอาสาเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและภูมิใจในตัวเอง จึงได้จัดตั้งชุมนุม"ลองดี"เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีมุมมองที่ดีต่อตนเอง,เข้าใจตนเองและร่วมทำจิตอาสาเพื่อโรงเรียน&สังคม ภายใต้สโลแกน"ลองดี อะไรดีเราพร้อมลอง" ครูเทวา ชื่นชู 425 17 14
28 แปล ครับ Mia !!! ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่จำเป็นอย่างมากสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร และ นำไปสอบเพื่อวัดระดับหรือเข้าศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้น แต่การท่องจำคำศัพท์เพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะทำให้จำได้ยาก และ ลืมได้ง่ายๆ ซึ่งต่างจากการฟังเพลงที่มีทำนอง และ เนื้อร้องที่จะทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ครูอัจฉรา ชาญสำโรง 915 15 16
29 Study with me เพื่อรวมกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในการอ่านหนังสือ แลกเปลี่ยนเเนวทางการศึกษา รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการวางเเผนการอ่านหนังสือ เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ครูรัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ 536 17 21
30 ถ่ายภาพ รักในการถ่ายภาพ พร้อมเรียนรู้การถ่ายภาพ และลงมือปฏิบัติ ด้วยกล้องถ่ายภาพ DSLR, Mirrorless,Compact, กล้องจากมือถือ ครูสุรพงษ์ คชรินทร์ 518 16 16
31 นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครูนันฐ์ทวิชม์ ศรีบุญเรือง ห้องเรียนสีเขียว 16 9
32 นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ชุมนุมพิเศษ ครูวารีรัตน์ เหลาจันทร์แดง (ไม่ระบุ) 18 18
33 พี่เลี้ยงลูกเสือ (Scout leader) ชุมนุมพิเศษ ครูปัทม์ สินพานิช โรจนพงษ์ (ไม่ระบุ) 6 6
34 บอร์ดเกม (ม.6ทับ1) ชุมนุมพิเศษ ครูชาตรี เฮงสกุลวงษ์ (ไม่ระบุ) 24 23
35 A-Math & Sudoku ชุมนุมพิเศษ ครูสุภัทรา พานิชนาวา (ไม่ระบุ) 1 1
36 พัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ ชุมนุมพิเศษ ครูนุชสรา พิณพาทย์ (ไม่ระบุ) 20 20
37 สารวัตรนักเรียน ชุมนุมพิเศษ ครูเอกวิน ดินโคกสูง (ไม่ระบุ) 21 21
38 ซอฟท์บอล ชุมนุมพิเศษ ครูศราวุธ ชินสุภางค์ภิเมช (ไม่ระบุ) 15 15
39 สภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุมนุมพิเศษ ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพร ชัยกูล (ไม่ระบุ) 26 26