รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูผู้สอน รายชื่อนักเรียน
301 วงโยธวาทิต กัมพล เกื้อนพกุล  Download
302 ฉลาดเรียนรู้ ป้องกันตัว รักธรรมชาติ ปัณณวัทน์ กณิกนันต์พงศ์  Download
303 เพื่อนคณิตศาสตร์ ฤทธิไกร โคตรนารา  Download
304 ธรรมะ มลฤดี ประภาสี  Download
305 โจ๊กหรรษา อัจฉรา ถวิลหล่อ  Download
306 นักวิทย์ร่นเยาว์ นุชากร คำประดิษฐ์  Download
307 ดูหนังพาเพลิน วรางคณา คำภิรม  Download
308 War Game ธนวัตน ระดาบุตร  Download
309 Cosplay group สกล นาเครือ  Download
310 Magick and Mutelu จารุวรรณ โนนสุข  Download
311 เพลงเก่า เล่าใหม่ วารุณี แสงดา  Download
312 เรียนดี กีฬาเด่น สราวุธ พรหมมาศ  Download
313 BoardGame พรประภา อัศวเสถียร  Download
314 relax through music ธนาภรณ์ โคตรนารา  Download
315 ร้อยลูกปัด ณัฐธิดา จิตต์ศรี  Download
316 แสงเทียนในป่าเวทมนต์มืดในยามราตรี วศิน สุขสำราญ  Download
317 Card Game (buddyfight) ศรวิชัย พิเศษรัมย์  Download
318 ชมรมทําแซนด์วิชสําหรับคนน่ารักที่รักปลา สุวดี ปานเงิน  Download
319 RoV กับ รยว. เอกวิทย์ รัตนบุตานนท์  Download
320 วอลเลย์แสนสนุก พัณณ์ชิตา สุขคุ้ม  Download
321 Anime glass painting ศรายุทธ ทะชัยวงศ์  Download
322 แต่เรื่องแต่งการ์ตูน สุรธัส เทียบเทียม  Download
323 Master chef มงคลวัฒน์ ดี โนเบรกา  Download
324 กะโลหนโยโย่มีมี่ทูที่ทาท่า กนกวรรณ สุดเหลือ  Download
325 Cover dance ฐิตาภา แดงน้อย  Download
931 Smart Com ม.3 นนทวัฒน์ ภูมี และ กฤษนนท์ วงศ์บุปผา  Download